Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin kéo theo sự thay đổi mạnh mẽ, toàn diện các hoạt động đời sống. Trong kinh doanh, công nghệ đòi hỏi nhà quản trị phải thay đổi cách thức quản lý cho phù hợp. Vấn đề đặt ra, bằng cách nào...
Quản trị doanh nghiệp như thế nào trong và sau mùa dịch covid trở thành thách thức lớn đối với nhà lãnh đạo. Trong kỷ nguyên công nghệ, số hóa doanh nghiệp trở nên tất yếu. Đó không chỉ là chuyển giao nền tảng để làm việc, mà còn...